24.01.2018

EcoTank odľahčil životné prostredie o viac ako 5 ton plastových obalov

Bratislava, 24. januára 2018 - Ekologické zariadenie na dopĺňanie kvapaliny do ostrekovačov dokázalo v pilotnom roku 2017 na vybraných čerpacích staniciach osloviť dostatočné množstvo slovenských motoristov a ušetrilo tak životné prostredie o viac ako 5 ton plastových obalov. Preukázalo tým svoj význam pri znížovaní negatívneho dopadu v súvislosti s využívaním ťažko rozložiteľných materiálov. Aktuálne je nainštalovaných na Slovensku a v zahraničí spolu 45 stojanov EcoTank.

Technologické riešenie EcoTank z dielne Slovákov vo svojom pilotnom období odľahčilo planétu vďaka nahradeniu predaja kvapaliny v klasických bandaskách o približne 5 ton plastových obalov. Zároveň dokázalo rozšíriť svoju sieť o ďalšie čerpacie stanice v 11 slovenských mestách a obciach: Dubnica nad Váhom, Makov, Milhosť, Považská Bystrica, Prešov, Trstice, Turany, Smižany, Stropkov, Šamorín a Vranov nad Topľou.

Motoristi sa so stojanmi EcoTank mohli stretnúť na slovenských cestách od marca 2017. Tie sú nainštalované na vybraných čerpacích staniciach vedľa výdajných stojanov s pohonnými hmotami a prostredníctvom samoobslužnej tankovacej pištole umožňujú jednoduché a pohodlné doplnenie kvapaliny do ostrekovačov. K dnešnému dňu je EcoTank dostupný na 15 čerpacích staniciach – nachádza sa v rámci sietí Slovnaft, GAS, Dalioil, Benzinol ako aj u ďalších, menších prevádzkovateľov čerpacích staníc. Celkovo je pre motoristov k dispozícii aktuálne 45 tankovacích stojanov s týmto unikátnym riešením.

„Ide o úspech, ktorý už vo svojej úvodnej fáze prekonal naše očakávania. V prvom rade je skvelým signálom pre širokú verejnosť. Ďakujeme všetkým motoristom, ktorí počas svojej návštevy na čerpacích staniciach uprednostnili komfortné a ekologické riešenie. Veríme, že rovnako ako príroda, i oni ocenili jeho prínos,“ uviedol Juraj Saktor, spoluautor myšlienky technologického zariadenia EcoTank.

Spoločnosť EcoTank poukazuje, že jej zariadenie v praxi úspešne demonštrovalo svoj prínos pre samotných užívateľov ako aj životné prostredie a vďaka tomu vzbudilo záujem i v zahraničí. „Našou víziou pre EcoTank v minulom roku bolo prekročenie slovenských hraníc. Po výsledkoch, ktoré sme dosiahli, dnes môžeme povedať, že sme túto víziu už čiastočne naplnili a v priebehu najbližších mesiacov v tom budeme pokračovať. O pilotnú fázu, ktorú sme absolvovali u nás i v zahraničí, majú záujem aj ďalšie európske krajiny. Konkrétne ide o Českú republiku, Chorvátsko, Estónsko, Lotyšsko, Nórsko, Taliansko, Ukrajinu a Nemecko,“ uvádza výkonný riaditeľ spoločnosti EcoTank, s.r.o. Rudolf Garan

O riešení EcoTank

EcoTank je unikátne zariadenie na dopĺňanie kvapaliny do ostrekovačov pochádzajúce z dielne slovenských vynálezcov Juraja Saktora a Richarda Vámoša. Využívaním tohto zariadenia sa výrazne limituje používanie plastových obalov a šetrí sa životné prostredie. Riešenie EcoTank je navrhnuté ako štandard pre akúkoľvek čerpaciu stanicu s dôrazom na jednoduchú inštaláciu bez stavebných úprav a jednoduché použitie bez potreby zapájať do prevádzky zariadenia obsluhu čerpacej stanice. Víziou EcoTanku je stať sa európskym štandardom čerpacích staníc a ušetriť tak milióny ton plastového odpadu ročne.