18.10.2016

EcoTank zmenil sídlo spoločnosti

spoločnosť ECOTANK s.r.o. sa presťahovala do nových priestorov a k 11.10.2016 došlo aj k oficiálnej zmene sídla spoločnosti.

Naše nové sídlo spoločnosti a fakturačná adresa:
ECOTANK s.r.o.
Elektrárenská 1394/4
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Telefónne číslo a ostatné identifikačné a fakturačné údaje ostávajú nezmenené.