EcoTank

Inovatívne a ekologické
riešenie dopĺňania
vody do ostrekovačov

ekologické riešenie

pohodlná obsluha

jednoduchá inštalácia

EcoTank je unikátne, inovatívne patentované riešenie dopĺňania vody do ostrekovačov s výrazne pozitívnym vplyvom na životné prostredie. Jeho moderný dizajn, jednoduchá inštalácia a ľahká obsluha ho predurčuje k tomu, aby sa stal celosvetovým štandardom pre čerpacie stanice.

Ak by sa stal EcoTank štandardnou súčasťou len 15 % čerpacích staníc v Európe, ročne dokážeme ušetriť tisíce ton plastových obalov, v ktorých sa dnes predáva voda do ostrekovačov.

Toto ekologické riešenie vhodné pre všetky čerpacie stanice šetrí životné prostredie nielen úsporou plastov, ale aj svojou prevádzkou. Funkcionalita EcoTanku je založená na princípe tzv. samospádu a na svoju prevádzku potrebuje len 24 voltov.

EcoTank

  • patentované inovatívne riešenie
  • ekologický spôsob dopĺňania vody do ostrekovačov
  • šetrí životné prostredie
  • moderný dizajn
  • pre všetky čerpacie stanice
  • jednoduchá inštalácia bez stavebných úprav

EcoTank je ekologické a moderné riešenie dopĺňania vody do ostrekovačov pre všetky čerpacie stanice a motoristov, ktorí preferujú jednoduché, komfortné dopĺňanie kvapaliny do ostrekovačov a ktorým záleží na ochrane životného prostredia. Je ekologický, nakoľko výrazne prispieva k šetreniu plastových obalov a na svoju prevádzku potrebuje len 24 voltov.

EcoTank je užívateľsky veľmi jednoduchý. Na čerpacej stanici si pohodlne natankujete nielen naftu či benzín ale aj vodu do ostrekovačov. Zaplatíte jednou platbou súčasne. Jednoducho si natankujete vodu do auta rovnako ako pohonné hmoty.

EcoTank je bezobslužný - sám rozpozná objem zostávajúcej kvapaliny a signalizuje nutnosť jej doplnenia.

EcoTank má moderný dizajn a jeho jednoduchá inštalácia bez stavebných úprav ho predurčuje stať sa celosvetovým štandardom pre všetkých prevádzkovateľov čerpacích staníc, ktorým záleží na ochrane životného prostredia.

Ekológia

Plastové obaly výrazným spôsobom negatívne ovplyvňujú naše životné prostredie. Až takmer 500 rokov potrebuje príroda na to, aby plast rozložila. A pritom každý rok vyprodukujeme milióny ton plastového odpadu, z čoho 40 % tvorí obalový materiál. Až 10 miliónov ton plastov skončí ročne v moriach a oceánoch. My všetci motoristi, ktorí pravidelne dopĺňame vodu do ostrekovačov prostredníctvom plastových bandasiek, k tomuto negatívnemu trendu prispievame.

  • EcoTank šetrí životné prostredie
  • potrebuje len 24 voltov, čím je mimoriadne energetický úsporný
  • pomáha eliminovať negatívny dopad plastových obalov na prírodu
  • znižuje skleníkové efekty, nakoľko úsporou plastových obalov šetrí náklady na ich výrobu i likvidáciu

Rozmery: 65 x 260 x 35 cm
Objem: 200 litrov zmesi
Ekvivalent: 50 ks bandasiek (4l)

Technické dáta.

Materiál.
Vonkajší obal zariadenia (EcoTanku) je vyrobený z plechu so špeciálnou povrchovou úpravou, ktorá zabezpečuje jeho odolnosť voči bežnému poškodeniu (prevádzkovému zaťaženiu).

Dizajn.
Dizajn zariadenia je neutrálny a univerzálne využiteľný. Tvar a dizajn EcoTanku prevádzkovateľovi čerpacej stanice umožňuje implementovať vlastný korporátny branding či reklamu priamo na zariadenie.

Montáž.
EcoTank je samostatne stojace zariadenie ukotvené do zeme. Jeho inštalácia je časovo úsporná a nevyžaduje na čerpacej stanici žiadne stavebné úpravy či búranie.

Jednoduchá implementácia zariadenia vyžaduje len privedenie dvoch káblov – napájací (24V prípadne 230V v závislosti od dispozícií konkrétnej čerpacej stanice) a dátový.

Integrácia do informačného systému ČS.
EcoTank komunikuje prostredníctvom štandardných protokolov. Pripojenie k informačnému systému prebieha rovnako ako integrácia nádrží a výdajných stojanov na benzín či naftu.

Prevádzka.
Bezobsluhové zariadenie – po inštalácii si nevyžaduje zásahy obsluhy čerpacej stanice. Obsluha nemanipuluje s veľkým množstvom ťažkých bandasiek. Informácia o potrebe doplnenia kvapaliny je generovaná automaticky, majiteľ ČS vidí aktuálny stav nádrže a ak hladina v zariadení klesne pod stanovenú úroveň, systém upozorní na potrebu doplnenia.

Náplň.
EcoTank je možné dopĺňať vami vybranou kvapalinou do ostrekovačov. Čerpacie stanice môžu využívať kvapaliny vlastnej výroby/vlastnej značky a vhodné sú ako letné tak aj zimné zmesi do ostrekovačov. EcoTank môžu plnohodnotne využívať nielen čerpacie stanice, ale aj samotní výrobcovia kvapalín, ktorí tiež ocenia nízke prevádzkové náklady, jednoduchú inštaláciu a užívateľskú nenáročnosť.

O nás

Na začiatku príbehu EcoTanku bol jeden cieľ: pomôcť našej planéte, aby bola zelenšia. Položili sme si preto otázky... Ako eliminovať plastové obaly a ušetriť milióny ton PET odpadu ročne? Prečo musíme kupovať vodu do ostrekovačov v plastových obaloch? Prečo ju nemôžeme tankovať rovnako pohodlne ako pohonné hmoty? Odpoveďou na tieto otázky sa stal náš unikátny patentovaný vynález EcoTank.

„Som slovenský vynálezca Richard Vámoš a vymyslel som technologické riešenie pre ekologický výdaj kvapaliny, ktorý je založený na princípe samotiaže - EcoTank. Na vývoji prototypu zariadenia som pracoval niekoľko mesiacov. Inovátor Juraj Saktor spolu s jeho tímom dali EcoTanku moderný dizajn, zdokonalil jeho technológiu. EcoTank sme si dali svetovo patentovať a dnes môžeme povedať, že ide o unikátne riešenie s nízkymi prevádzkovými nákladmi, užívateľsky veľmi jednoduché. Toto riešenie ocenia nielen čerpacie stanice, ale aj samotní výrobcovia kvapalín. S EcoTank-om výrazne eliminujeme výrobu PET obalov.

Sme presvedčení, že výdaj kvapaliny do ostrekovačov pomocou EcoTank-u sa stane štandardom na väčšine čerpacích staníc. Veríme, že tak ako nám, aj ostatným motoristom a prevádzkovateľom čerpacích staníc záleží na našej planéte. A keďže ju chceme zachovať čistú aj pre ďalšie generácie, už teraz vymýšľame aj ďalšie inovatívne riešenia, ktoré pomôžu chrániť životné prostredie, napríklad pre výdaj AdBlue. EcoTank je prvým z nich.“

Vízia.
Našou víziou je urobiť z EcoTanku samozrejmý štandard na väčšine čerpacích staníc v Európe, s cieľom ušetriť ročne milióny ton plastového odpadu.

Misia.
Inováciami chceme pomáhať chrániť životné prostredie, aby sa naša planéta stala lepším miestom pre život nielen pre nás ale aj pre ďalšie generácie.

Videá

Média

Tlačové správy

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím nasledujúci formulár:

Správu sa nepodarilo odoslať

Kontakt

ECOTANK s.r.o
IP Centrum
Elektrárenská 1394/4
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421 2 3923 7000

Obchod
+421 2 4926 0106
sales@ecotank.eu

Press
Zuzana Faith
Communication Manager
press@ecotank.eu

Kontakt k ochrane osobných údajov:
osobne.udaje@ecotank.eu
Postupy na uplatnenie práv DO 2018Správu sa nepodarilo odoslať

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím nasledujúci formulár: